Τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά της Σαμοθράκης (eBook)

Η παρούσα ηλεκτρονική έκδοση αποτελεί ένα προϊόν του ερευνητικού έργου «Έρευνα και περιγραφή της αρωματικής και φαρμακευτικής χλωρίδας της νήσου Σαμοθράκης». Το έργο ανατέθηκε στο Εργαστήριο Δασικής Βοτανικής του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης και εκπονήθηκε σε συνεργασία με το Εργαστήριο Οργανικής Χημείας του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης.

Η ερευνητική ομάδα που εκπόνησε το έργο αποτελείται από τους παρακάτω πέντε ειδικούς επιστήμονες του Δ.Π.Θ ή άλλων ιδρυμάτων.
Γεώργιος Κοράκης (PhD), Δασολόγος – Βοτανικός, Δ.Π.Θ., (Επιστημονικώς Υπεύθυνος του έργου).
Αθανάσιος Κυμπάρης (PhD), Χημικός, Δ.Π.Θ.
Κωνσταντίνος Βιδάκης (MSc), Γεωπόνος, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Σοφία Σιγγιρίδου, Επιστημονικός Συνεργάτης Δ.Π.Θ.

Τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά της Σαμοθράκης, σύνδεσμος για ανάγνωση: http://online.fliphtml5.com/yina/fmpm/