Νέα δεδομένα για τη χλωρίδα στην Ελλάδα – Οι πιο πλούσιες σε είδη φυτών περιοχές

Η εξέλιξη της επιστήμης, αλλά και οι ανακαλύψεις ειδών στη Βαλκανική χερσόνησο αλλάζουν συνεχώς τα δεδομένα και τους αριθμούς των ειδών φυτών που υπάρχουν σε κάθε περιοχή.

Έτσι, για παράδειγμα, πολλά είδη που έως τώρα θεωρούνταν ενδημικά της Ελλάδας (δηλαδή ότι υπήρχαν μόνο στην Ελλάδα και πουθενά αλλού στον κόσμο), ανακαλύφθηκαν σε γειτονικές χώρες (Αλβανία, ΠΓΔΜ, Βουλγαρία) και πλέον δεν θεωρούνται ενδημικά της Ελλάδας, αλλά Βαλκανικά ενδημικά: π.χ. Acanthus greuterianus, Allium meteoricum, Bellevalia hyacinthoides, Erysimumcephalonicum, Euphorbia deflexa, Soldanel la pindicola, Trifolium eparnassi).

Από πρόσφατη δημοσίευση (Αύγουστος 2017) στο επιστημονικό περιοδικό Botanica Serbica, από τους Strid και Tan, συνολικά η ελλική χλωρίδα, μέχρι στιγμής θεωρείται ότι αποτελείται από 5760 είδη φυτών ή 6622 είδη και υποείδη φυτών, από τα 5752 είδη και 6600 είδη και υποείδη που είχαν συμπεριληφθεί στον κατάλογο των ειδών της Ελληνικής χλωρίδας το 2013 (από τους Dimopoulos et al. 2013).

 

Οι πιο πλούσιες περιοχές

Συνολικά φαίνεται ότι ο μεγαλύτερος απόλυτος αριθμός ειδών βρίσκεται στη βορειοδυτική ηπειρωτική Ελλάδα. Μάλιστα φαίνεται ότι τα περισσότερα εντοπίζονται στη βόρεια Πίνδο, τον Βόρα, την Πρέσπα, τον Όλυμπο, την κεντρική Στερεά Ελλάδα (κυρίως Παρνασσό, Οίτη) και την ευρύτερη περιοχή του Χελμού στην Πελοπόννησο. Σε μια πιο ενδελεχή έρευνα, φαίνεται ότι οι σημαντικές περιοχές είναι «διάσπαρτες» σε όλη την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων και νησιών (π.χ. Σαμοθράκη, Νάξο, Κεφαλονιά) και άλλων περιοχών στη νότια Ελλάδα (π.χ. δυτική Κρήτη, Ταϋγετο).

Αριθμός ειδών σε άλλες περιοχές της Ελλάδας με την ίδια έκταση με την Κρήτη (by Botanica Serbica)
Αριθμός ειδών σε κελιά 20′ x 20′ (by Botanica Serbica)
Αριθμός ειδών σε κελιά 10′ x 10′ (by Botanica Serbica)

Πηγές – Άρθρα – Πληροφορίες

Dimopoulos P., Raus T., Bergmeier E., Constantinidis T., Iatrou G., Kokkini S., Strid A. & Tzanoudakis D. 2013. Vascular Plants of Greece. An annotated checklist. Botanic Garden and Botanical Museum Berlin-Dahlem & Hellenic Botanical Society, Berlin & Athens.

Strid A. & Tan K. 2017. Recent progress in plant taxonomy and floristic studies in Greece. Botanica Serbica 41(2): 123-152.

Επιμέλεια – Κείμενο MSc Αιμιλία Λεμπέση

Πηγή Άρθρουwi-fi-votaniki.net